کبافق | نماد شرکت معادن بافق

شرکت معادن بافق با نماد بورسی کبافق (سهامی عام) در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال ۱۳۴۵ به عنوان یک شرکت سهامی خاص تأسیس شد.

تاریخچه شرکت معادن بافق با نماد کبافق

در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با شماره ۱۰۷۲۵ و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۷۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی بافق و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری یزد به ثبت رسید.

در حال حاضر، شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (شرکت نهایی) است. مرکز فعالیت اصلی این شرکت در معدن سرب و روی کوشک واقع در کیلومتر ۴۵ محور راه بافق – بهاباد در کنار روستای کوشک است.

نماد کبافق

فعالیت‌های اصلی شرکت شامل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معدن سرب و روی کوشک، تجزیه مواد معدنی و عملیات بازرگانی مانند واردات، صادرات، توزیع و فروش فرآورده‌ها و ماشین‌آلات معدنی است.

علاوه بر فعالیت اصلی، شرکت در مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها با موضوع مطروحه در اساسنامه شرکت مطابقت دارد، شرکت می‌کند. این مشارکت می‌تواند از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکت‌های موجود صورت گیرد تا شرکت بتواند به کلیه عملیات فنی، مالی و تجاری که مرتبط با موضوعات فوق است، مبادرت کند.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان