کامل ابراهیمیان: قیمت گذاری دستوری تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری است
پرونده ویژه شهر بورس/ چالش‌های بازار سرمایه

کامل ابراهیمیان: قیمت گذاری دستوری تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری است

کامل ابراهیمیان رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی در پرونده ویژه شهر بورس با موضوع «چالش‌های بازار سرمایه»، قیمت گذاری دستوری را عامل فرار سرمایه‌ها از بورس دانست.