یارانه ها قطع می شود؟

یارانه ها قطع می شود؟

سیدصولت مرتضوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارات مهمی درخصوص قطع یارانه ها و اجرای طرح کالا برگ الکترونیک بیان کرد.

یارانه نقدی کدام گروه حذف شد؟

یارانه نقدی کدام گروه حذف شد؟

اخبار جدیدی مبنی بر تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ بجای یارانه نقدی منتشر شد. همچنین زمان دقیق واریز یارانه بهمن ماه اعلام شد.