درخشش کارگزاری بانک ملی در رتبه بندی مشاوران پذیرش
توسط شرکت فرابورس اعلام شد؛

درخشش کارگزاری بانک ملی در رتبه بندی مشاوران پذیرش

معاون پذیرش فرابورس ایران از انتشار گزارش ارزیابی مشاوران پذیرش خبر داده و عنوان کرد: به موجب دستورالعمل پذیرش، فرابورس ایران هر ساله به ارزیابی مشاوران پذیرش از جنبه کمی و کیفی می‌پردازد.