کارام مزایده دارد

کارام مزایده دارد

شرکت صنايع سرام آرا (کارام) در نظر دارد آهن آلات ضایعاتی و آلومینیوم ضایعاتی شرکت را از طریق مزایده به فروش برساند.