ثبت نام پیش فروش سایپا آغاز شد

ثبت نام پیش فروش سایپا آغاز شد

ثبت نام پیش فروش سایپا برای متقاضیانی که پیش ثبت نام خود را در روز گذشته انجام داده اند؛ ثبت نام نهایی این طرح از ساعت 9 صبح امروز آغاز شد.