پیش بینی بورس فردا 27 اردیبهشت 1402
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

پیش بینی بورس فردا 27 اردیبهشت 1402

بر اساس پیش بینی بورس فردا 27 اردیبهشت 1402، بازار سرمایه در محدوده حساسی قرار گرفته و فردا روند معاملات می‌تواند صعودی باشد.

پیش بینی بورس فردا 24 اردیبهشت 1402

پیش بینی بورس فردا 24 اردیبهشت 1402

بر اساس پیش بینی بورس فردا 24 اردیبهشت 1402، اصلاح بازار سرمایه همچنان ادامه دار خواهد بود اما می‌توان انتظار کاهش عرضه‌ها را داشت.

پیش بینی بورس فردا 6 اردیبهشت 1402
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

پیش بینی بورس فردا 6 اردیبهشت 1402

سه کارشناس بازار سرمایه به پیش بینی بورس فردا 6 اردیبهشت 1402 پرداختند و گروه‌های برتر در معاملات فردا را تشریح کردند.

پیش بینی بورس فردا 5 اردیبهشت 1402
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

پیش بینی بورس فردا 5 اردیبهشت 1402

سه کارشناس بازار سرمایه به پیش بینی بورس فردا 5 اردیبهشت 1402 پرداختند و گروه‌های برتر در معاملات فردا را تشریح کردند.

پیش بینی بورس فردا 30 فروردین 1402
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

پیش بینی بورس فردا 30 فروردین 1402

سه کارشناس بازار سرمایه به پیش بینی بورس فردا 30 فروردین 1402 پرداختند و گروه‌های برتر در معاملات فردا را تشریح کردند.

پیش بینی بورس فردا 29 فروردین 1402
شهر بورس گزارش می‌دهد؛

پیش بینی بورس فردا 29 فروردین 1402

سه کارشناس بازار سرمایه به پیش بینی بورس فردا 29 فروردین 1402 پرداختند و گروه‌های برتر در معاملات فردا را تشریح کردند.