پلاست توضیح می دهد

پلاست توضیح می دهد

شرکت پلاست ایران (پلاست) در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 افزایش سود شرکت توضیحاتی ارائه داد.

پلاست خودرو می فروشد

پلاست خودرو می فروشد

شرکت کارخانجات توليدی پلاستی ران (پلاست) در نظر دارد 5 دستگاه خودرو شرکت را طی یک مزایده به فروش برساند.

پلاست مناقصه برگزار می کند

پلاست مناقصه برگزار می کند

شرکت کارخانجات تولیدی پلاست ران (پلاست) در نظر دارد دستگاه های مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه خریداری نماید.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ