پلاست خودرو می فروشد

پلاست خودرو می فروشد

شرکت کارخانجات توليدی پلاستی ران (پلاست) در نظر دارد 5 دستگاه خودرو شرکت را طی یک مزایده به فروش برساند.

پلاست مناقصه برگزار می کند

پلاست مناقصه برگزار می کند

شرکت کارخانجات تولیدی پلاست ران (پلاست) در نظر دارد دستگاه های مورد نیاز شرکت را از طریق مناقصه خریداری نماید.