مزایده پترول تمدید شد

مزایده پترول تمدید شد

شرکت گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکميلی پتروشيمی خليج فارس (پترول) مزایده فروش سهام شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس را تمدید کرد.

اعضای هیئت مدیره پترول تغییر کرد

اعضای هیئت مدیره پترول تغییر کرد

شرکت گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکميلی پتروشيمی خليج فارس (پترول) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اطلاع رسانی کرد.

پترول مزایده برگزار می کند

پترول مزایده برگزار می کند

شرکت گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکميلی پتروشيمی خليج فارس (پترول) از واگذاری سهام شرکت شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس خبر داد.

رشد 29 درصدی پورتفوی پترول

رشد 29 درصدی پورتفوی پترول

گزارش عملکرد یک ماهه آذرماه شرکت گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکميلی پتروشيمی خليج فارس افزایشی 29 درصدی در پورتفوی پترول را نشان می دهد.

در تاریخ 16/11/1389، شرکت پترول (گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکميلی پتروشيمی خليج فارس) با نماد بورسی پترول با سرمایه یکصد میلیارد ریال به صورت سهامی عام تأسیس و با شماره ثبت 396888 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.

درباره شرکت پترول

طی مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت از ده هزار میلیارد ریال به بیست هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در تاریخ 06/12/1393، طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت از پایان شهریور هر سال تا پایان اردیبهشت هر سال تغییر یافت.

سهام شرکت از ابتدای تأسیس در بازار پایه فرابورس پذیرفته شده و معامله می‌شود. در تاریخ 26/06/1393، سهام شرکت در بازار دوم فرابورس و از تاریخ 06/02/1395 در بازار دوم بورس نیز پذیرفته شده و به عنوان یکی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌گردد.

طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 27/03/1399، سرمایه شرکت از بیست هزار میلیارد ریال به بیست و پنج هزار میلیارد ریال افزایش یافته و همچنین در تاریخ 20/05/1400، سرمایه شرکت از بیست و پنج هزار میلیارد ریال به هفتاد هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به منظور تطبیق نام شرکت با ماموریت جدید، نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس تغییر یافت.