کاهش سود 89 درصدی پارتا

کاهش سود 89 درصدی پارتا

شرکت مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر در گزارش عملکرد میان دوره ای شرکت کاهشی 89 درصدی به ازای هر سهم داشته است.