ویسا پذیره نویسی دارد

ویسا پذیره نویسی دارد

شرکت سرمايه گذاری ايساتيس پويا (ویسا) از دریافت مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت بیمه زندگی ایساتیس خبر داد.

ویسا | نماد بورسی شرکت سرمايه گذاری ايساتيس پويا

موضوع فعالیت اصلی شرکت سرمايه گذاری ايساتيس پويا با نماد بورسی ویسا، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

ویسا | نماد بورسی شرکت سرمايه گذاری ايساتيس پويا

موضوع فعالیتهای فرعی شرکت سرمايه گذاری ايساتيس پويا با نماد ویسا

  • سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز
  • سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد
  • سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
  • تشکیل و تأسیس مؤسسات مالی و پولی

ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

  • پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
  • مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار
  • تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ