وگردش سهام می فروشد

وگردش سهام می فروشد

وگردش با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال اعلام کرده است که قصد دارد هفت درصد از سهام بانک گردشگری در نماد گنگین را واگذار کند.