هیئت مدیره وپایا معرفی شد

هیئت مدیره وپایا معرفی شد

شرکت سرمايه گذاری پايا تدبير پارسا (وپایا) تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را اعلام کرد.