مزایده وپارس موفق نبود

مزایده وپارس موفق نبود

بانک پارسیان (وپارس) از برگذاری مزایده واگذاری سهام خود در شرکت آرتین فلز ماهان گستر یاران(سهامی خاص) نتیجه ای بدست نیاورد.

بانک پارسیان سهام می فروشد

بانک پارسیان سهام می فروشد

بانک پارسیان (وپارس) در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام خود در شرکت آرتین فلز ماهان گستر یاران(سهامی خاص) از طریق فراخوان اقدام نماید.

وپارس مزایده سهام دارد

وپارس مزایده سهام دارد

شرکت بانک پارسیان (وپارس) در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام خود در شرکت سرمایه گذاری پارسیان از طریق فراخوان اقدام نماید.

بانک پارسیان سهام می فروشد

بانک پارسیان سهام می فروشد

بانک پارسیان (وپارس) در راستای رعایت الزامات مقرراتی بانک پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری سهام خود در شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا(سهامی خاص) از طریق فراخوان اقدام نماید.

وپارس | نماد بانک پارسیان 

بانک پارسیان با نماد بورسی وپارس، به عنوان یک شرکت سهامی عام، با مالکیت اشخاص غیردولتی و طبق ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیردولتی، در شهریور ۱۳۸۰ تأسیس شد.

درباره بانک پارسیان با نماد وپارس

بانک پارسیان با نماد وپارس پس از دریافت مجوز آغاز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از اسفند ۱۳۸۰ خدمات خود را آغاز نمود. اهداف بانک پارسیان شامل توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته، فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مالی، تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، و همچنین تأمین مالی برای زیربخش‌های ساخت، تجارت و مصرف می‌باشد.

این بانک برای مدت نامحدود تشکیل شده است و سرمایه آن به مبلغ ۱۵۶،۳۴۰ میلیارد ریال می‌باشد که به صورت کامل پرداخت شده و به صورت سهام عادی یک هزار ریالی تقسیم شده است.

نماد وپارس

بیانیه ماموریت بانک پارسیان (نماد وپارس) ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی، با استفاده از ابزارهای پیشرفته و نوین و با بهره‌گیری از سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط ممکن است.

چشم‌انداز بانک پارسیان شامل بودن اولین بانک در سهم بازار داخلی، کسب بیشترین سهم از معاملات بین‌المللی کشور بین بانک‌های خصوصی، برتری در گستره خدمات بانکی پیشرفته، و توانمند و متعهد بودن در ایجاد رضایت حداکثری برای تمامی ذینفعان است.

نیلی

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ