ولیز | نماد بورسی شرکت لیزینگ ایران

شرکت لیزینگ ایران با نماد بورسی ولیز، به عنوان بنیانگذار صنعت لیزینگ در ایران، در تاریخ ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۵۴ به صورت سهامی خاص تأسیس شد و تحت شماره ۲۲۳۳۴ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۵۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید.

ولیز | نماد بورسی شرکت لیزینگ ایران

درباره شرکت لیزینگ ایران با نماد ولیز

با عقد اولین قرارداد اجاره در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۳۰، شرکت لیزینگ ایران با نماد ولیز عملاً فعالیت خود را آغاز کرد. سرمایه اولیه این شرکت ۱۰۰ میلیون ریال بوده و طی چندین نوبت افزایش یافته، به ۴.۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

نماد ولیز

شرکت لیزینگ ایران، با نماد “ولیز”، سیصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس است و حدود ۶۰۰۰۰ نفر سهامدار حقیقی و حقوقی دارد.

این شرکت با تطبیق فعالیت‌های خود با قوانین مربوطه، از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب بانک مرکزی، و قانون پولی و بانکی کشور، مجوز فعالیت لیزینگ را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

موضوع فعالیت این شرکت، مطابق ماده ۲ اساسنامه، شامل تامین مالی مشتریان از طریق تهیه کالا، منقول یا غیرمنقول، و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قوانین مربوطه بانکی بدون ربا، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط است.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ