عملکرد خوب وسپهر در سال نامساعد بازار سرمایه

عملکرد خوب وسپهر در سال نامساعد بازار سرمایه

وسپهر با رشد۳۳درصدی توانست۴۷۰۰۰میلیارد ریال سود تلفیق و۴۲۰۰۰میلیارد ریال سود در واحد اصلی تماما از محل درآمد های عملیاتی محقق کند در این مجمع عمومی باتقسیم سود ۷۶.۵ درصدی، به ازای هر سهم ۴۲۰ریال به سهامداران رسید.

عدم حصول نتیجه مزایده فروش وسپهر

عدم حصول نتیجه مزایده فروش وسپهر

مزایده فروش 94.9 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران سهامی خاص  که شرکت سرمايه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) برگزار کرده بود بی نتیجه پایان یافت.

افشای الف وسپهر چه بود؟

افشای الف وسپهر چه بود؟

شرکت سرمايه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) از واگذاری سهام شرکت واسپاری سپهر صادرات (سهامی خاص) خبر داد.

وسپهر | نماد بورسی گروه مالی سپهر صادرات

گروه مالی سپهر صادرات با نماد بورسی وسپهر در تاریخ 1393/08/14 و با شماره ثبت 462901 نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

وسپهر | نماد بورسی گروه مالی سپهر صادرات

درباره گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر

در تاریخ 1399/03/07 با دریافت مجوز تبدیل از سازمان بورس و اوراق بهادار، گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و عنوان شرکت از گروه مالی سپهر صادرات به «سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات» تغییر کرده است.

نماد وسپهر

پس از تکمیل فرآیند پذیرش گروه مالی در بازار سرمایه، سهام این شرکت با نماد وسپهر در تاریخ 1399/06/31 در بازار اول فرابورس ایران عرضه شد.

اطلاعات تماس شرکت گروه مالی سپهر صادرات

شماره تلفن: 26458547

نمابر: 26458547

نشانی دفتر: تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خ قیطریه، کوچه الهامی پلاک 1

نشانی امور سهام: تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خ قیطریه، کوچه الهامی پلاک 1

وب سایت: www.sepehrsaderat.com

ایمیل: info@sepehsaerat.com

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین

سرمایه: 30000000

سال مالی: 12/30

مدیر مالی: فرشید نبئی

شناسه ملی: 14004518505

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ