وسرمد افزایش سرمایه می دهد
مدیرعامل بیمه سرمد خبر داد:

وسرمد افزایش سرمایه می دهد

مدیرعامل بیمه سرمد از تصمیم هیئت مدیره برای افزایش سرمایه وسرمد تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال، از محل آورده نقدی خبر داد.

وسرمد | نماد بورسی شرکت بیمه سرمد

در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در صنعت بیمه کشور، و با حمایت از مجموعه‌ای از گروه‌های مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری معتبر کشور از جمله بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و کارکنان بانک صادرات ایران، تاسیس شرکت بیمه سرمد با نماد بورسی وسرمد در اوایل سال 1390 آغاز شد.

وسرمد | نماد بورسی شرکت بیمه سرمد

بعد از تشکیل تیم موسسه و ارائه درخواست به بیمه مرکزی، در تاریخ 1390/06/08، موافقت اصولی برای تأسیس این شرکت بیمه‌ای از سوی بیمه مرکزی ایران اخذ شد و سپس با فراهم آوردن شرایط لازم، در تاریخ 1392/08/01، مجوز و پروانه فعالیت شرکت بیمه سرمد توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.

سرمایه شرکت بیمه سرمد با نماد بورسی وسرمد

بیمه سرمد به عنوان یک شرکت بیمه، سهامی عام است و به همین دلیل فرآیند پذیره‌نویسی سهام عمومی آن در تاریخ 1392/11/24 آغاز شد. در مرحله پذیره‌نویسی عمومی، شرکت آرمان صادرات سپهر و همچنین گروه توسعه اقتصادی رستا از طریق شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا وارد جامعه سهامداران عمده شرکت بیمه سرمد شدند.

این موضوع باعث شد بیمه سرمد تنها شرکت بیمه‌گر در صنعت بیمه کشور باشد که دو بانک معتبر و بزرگ کشور، یعنی بانک صادرات ایران و بانک شهر، به عنوان سهامدار اصلی در کنار خود داشته و در فرابورس نیز حضور پایدار داشته باشد.

موضوع فعالیت بیمه سرمد

با توجه به جایگاه بیمه سرمد در صنعت بیمه و مطابق با اساسنامه مصوب، فعالیت‌های این شرکت عبارت است از:

  • انجام عملیات بیمه در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیرزندگی.
  • تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور.
  • پذیرش بیمه‌های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی.
  • سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ