رییس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شد
با حکم وزیر اقتصاد؛

رییس جدید سازمان خصوصی سازی منصوب شد

وزیر اقتصاد با صدور احکامی «حسین قربان زاده» را به عنوان مشاور خود و «مالک رحمتی» را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرد.

این نوزادان سهامدار می شوند
خاندوزی:

این نوزادان سهامدار می شوند

وزیر اقتصاد از اختصاص سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: این سهام تا ۲۳ سالگی بنام خود نوزادان، باقی می‌ماند.