ارز خودروسازان تامین می‌شود
منطقی:

ارز خودروسازان تامین می‌شود

معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از تامین ارز مورد نیاز خودروسازان بر اساس توافقات انجام‌شده میان وزارت صمت و بانک مرکزی در هفته جاری، خبر داد.