وثخوز مجمع دارد

وثخوز مجمع دارد

شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (وثخوز) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را در 1402/08/30 برگزار کند.