وبوعلی افزایش سرمایه می دهد

وبوعلی افزایش سرمایه می دهد

شرکت سرمایه گذاری بوعلی طی اطلاعیه ای در کدال از پیشنهاد هیئت مدیره وبوعلی به مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه خبر داده است.