جزئیات پرداخت وام سربازان ماهر

جزئیات پرداخت وام سربازان ماهر

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح جزئیاتی از وام چهار میلیاردی و ۱۵۰ میلیونی سربازان را ارائه داد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان