واتی مجمع دارد

واتی مجمع دارد

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت در 22 آبان برگزار کند.