وآذر | نماد بورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با نماد بورسی وآذر، به شماره ثبت 8282، در تاریخ 11/10/1375 توسط اداره ثبت شرکت‌های تبریز ثبت شده و از همان تاریخ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وآذر | نماد بورسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان

درباره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با نماد وآذر

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان با نماد بورسی وآذر از تاریخ 16/9/1382 با نام سیصد و شصت و هفتمین شرکت پذیرفته شده در گروه واسطه‌گری‌های مالی در فهرست نرخهای فرعی سازمان بورس درج شده است.

نماد وآذر

موضوع فعالیت شرکت (نماد وآذر) در ماده 2 اساسنامه به طور کامل تشریح شده است که خلاصه آن عبارت است از: سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، کشاورزی، خدمات فروش و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله معدن، کشاورزی و خدمات و صنعت، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق مشارکت، مشارکت در مؤسسات اعتباری و مؤسسات خدماتی و تولیدی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ