نوین برنده مناقصه شد

نوین برنده مناقصه شد

شرکت بیمه نوین (نوین) در مناقصه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای انعقاد قراردادهای بیمه ای شرکت کرده بود که برنده مناقصه شد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان