نوید فرهادی

نوید فرهادی

نوید فرهادی، تحلیلگر شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران می باشد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ