نمرینو مناقصه برگزار می کند

نمرینو مناقصه برگزار می کند

شرکت کارخانه جات ایران مرینوس در نظر دارد طراحی ،خرید، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب صنعتی RQرا به مناقصه بگذارد.

مزایده نمرینو نتیجه نداشت

مزایده نمرینو نتیجه نداشت

شرکت کارخانجات ایران مرینوس مزایده املاک شرکت را در کدال درج کرد اما مزایده نمرینو به دلیل عدم کسب نصاب شرکت کنندگان بی نتیجه ماند.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ