افزایش مجدد قیمت نفت

افزایش مجدد قیمت نفت

اتحادیه اروپا امیدوار است ششمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را در نشست آتی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا تصویب کند.

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاشرکت کارگزاری دنیای خبره