میهن مجمع دارد

میهن مجمع دارد

بیمه میهن (میهن) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه برگزار کند.

میهن | نماد بورسی شرکت بیمه میهن

شرکت بیمه میهن با نماد بورسی میهن (سهامی عام) در چارچوب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تجارت در 18 شهریور 1387 به شماره 330902 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید و به موجب قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، پروانه فعالیت بیمه گری خود را در انواع بیمه‌های بازرگانی اعم از بیمه‌های اموال و اشخاص به شماره 91138 در 16 بهمن 1387 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کرد.

میهن | نماد بورسی شرکت بیمه میهن

درباره شرکت بیمه میهن با نماد میهن

سرمایه شرکت بیمه میهن در حال حاضر 1500 میلیارد ریال است و در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد؛ موسسه ماهان صحت ایرانیان؛ شرکت سرمایه‌گذاری سیمای توسعه کار و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین از سهامداران اصلی و عمده این شرکت هستند.

شرکت بیمه میهن دارای 40 شعبه و بیش از 400 نمایندگی بیمه در سراسر کشور است که به فعالیت بیمه‌گری و ارائه خدمات بیمه‌ای مشغولند.

اهداف نماد میهن

شرکت بیمه میهن (سهامی عام) در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی و قانون تجارت در 18 شهریور 1387 به شماره 330902 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، پروانه فعالیت بیمه‌گری خود را در انواع بیمه‌های بازرگانی اعم از بیمه‌های اموال و اشخاص به شماره 91138 در 16 بهمن 1387 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کرد.

چشم‌انداز

نام برتر تجاری در صنعت بیمه به لحاظ خلق ارزش متمایز برای کلیه ذینفعان و ایجاد رشد پایدار و مستمر در بازارهای مالی

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ