ممسنی | نماد بورسی شرکت پتروشیمی ممسنی 

شرکت پتروشیمی ممسنی با نماد بورسی ممسنی، به صورت سهامی عام تأسیس شد و در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ به ثبت رسید.

ممسنی | نماد بورسی شرکت پتروشیمی ممسنی 

درباره شرکت پتروشیمی ممسنی با نماد ممسنی

پروژه خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید. پس از شروع به اجرای این پروژه عظیم توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی کشور و به منظور ایجاد صنایع تولیدی مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، شرکت پتروشیمی باختر به صورت Holding تاسیس شد و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ به ثبت رسید.

در ابتدا، پروژه الفین ۱۱ به شرکت پتروشیمی باختر واگذار شد و سپس به منظور ایجاد صنایع تولید مواد پتروشیمی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم، و همچنین به جهت ارتقای کمی و کیفی محصولات پتروشیمی، ابتدا شرکتهای پتروشیمی لرستان، کردستان، و گچساران در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۴ و سپس در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شرکتهای پتروشیمی مهاباد و پلیمر کرمانشاه با ۱۰۰٪ سهام متعلق به شرکت پتروشیمی باختر به ثبت رسیدند.

نماد ممسنی

متعاقباً، مصوبه دوم هیأت دولت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ برای چهار نقطه جدید صادر گردید. در سفر استانی رئیس جمهور به استان فارس در نیمه اردیبهشت ماه سال ۸۶ بر احداث یک واحد تولید پلی‌اتیلن سنگین به ظرفیت ۳۰۰۰۰۰ تن در سال در نورآباد ممسنی تصمیم گرفته شد و این طرح به عنوان یک طرح ملی نامگذاری شد.

در تعقیب مصوبات هیأت دولت، شرکت پتروشیمی ممسنی با نماد بورسی ممسنی، به صورت سهامی عام تأسیس شد و در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ به ثبت رسید. این شرکت مجری پروژه واحد تولید پلی‌اتیلن سنگین نورآباد ممسنی بوده و هدف از اجرای آن در مرحله اول تولید مواد اولیه پلی‌اتیلن سنگین برای تأمین نیاز بازارهای داخلی و تغذیه صنایع پایین‌دستی و در مرحله بعد صادرات محصول به بازارهای جهانی است.

زمین به مساحت ۹۳ هکتاری برای این پروژه در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ مورد اختصاص قرار گرفت و بدین ترتیب، تاریخ شروع عملیات اجرایی طرح تعیین شد. زمان اجرای پروژه چهار سال از زمان تأمین ارز خواهد بود.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ