خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی

خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی با اعلام یک خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی گفت: از مشکلات متقاضیان طرح نهض مسکن پرداخت اقساط تسهیلات است که با رییس جمهور گفتگو و موافقت شد تا در اولین جلسه شورای پول و اعتبار از روش‌های متفاوتی که نظام بانکی به ما اجاره بدهد نرخ سود تسهیلات نهضت ملی پایین بیاید.

قیمت هر متر مسکن ملی اعلام شد

قیمت هر متر مسکن ملی اعلام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در پروژه نهضت ملی مسکن با محاسبه نرخ تعدیل سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر مسکن ملی هفت میلیون تومان می باشد.

۸۰۰۰ مسکن مازاد در هشتگرد و پرند

۸۰۰۰ مسکن مازاد در هشتگرد و پرند

ظرفیت اختصاص داده شده برای نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید هشتگرد و پرند بیش از تعداد متقاضیان موثر است که واحدهای مازاد در مراحل بعدی به افراد واجد شرایط اختصاص داده می شود.