مهم‌ترین فاکتورهای کلیدی برای ارزش‌گذاری فزر
کارشناس خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک تشریح کرد؛

مهم‌ترین فاکتورهای کلیدی برای ارزش‌گذاری فزر

کارشناس خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک گفت: نرخ اونس طلا و نرخ تسعیر ارز مهم‌ترین فاکتورهای کلیدی برای ارزش‌گذاری این مجموعه بوده است.

مسعود روح الله ، کارشناس خدمات مالی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک