آذربایجان‌شرقی یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با شهر بورس:

آذربایجان‌شرقی یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است

محمد کلامی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: آذربایجان‌شرقی یکی از قطب‌های اقتصادی کشور است و در صادرات ایران نقش اصلی ایفا کرده است.