تکلیف کنسول گری روسیه در تبریز مشخص می‌شود؟
یادداشت مهمان/

تکلیف کنسول گری روسیه در تبریز مشخص می‌شود؟

کنسول گری روسیه در تبریز به عنوان قدیمی ترین کنسول گری روسیه در ایران در باغ روس ها در خیابان مارالان تبریز آیا فعالیت کنسولی خود را از سر می‌گیرد و در سفر رئیس جمهور به روسیه احتمالا مباحثی درباره‌ گسترش خدمات کنسولی اتخاذ خواهد شد.

در رثای هنرمند صدر نشین پیشکسوت رادیو و تلویزیون تبریز
یادداشت مهمان/

در رثای هنرمند صدر نشین پیشکسوت رادیو و تلویزیون تبریز

محمد فرج‌پور باسمنجی: هنر توانایی اندیشیدن، ایده پردازی، پرورش و مهارت آفریدن زیبایی است. در واقع هنر بیان احساس و عاطفه هنرمند و برداشت او از زندگی، خانواده،محیط و به طور کلی جهان هستی است. در این میان هنر برای مردم، هنر برای اجتماع و یا هنر برای مخاطب از نگاه جامعه شناسان و متخصصان

بی مهری به صمد بهرنگی؛ از تهران تا تبریز

بی مهری به صمد بهرنگی؛ از تهران تا تبریز

یونسکو سالها پیش نام صمدبهرنگی داستان نویس کودکان ایران را در زمره فهرست نویسندگان ادبیات ملل و عامه قرار داد و هم اکنون در گنجینه یونسکو در پاریس تعدادی از کتابهای این نویسنده ناکام ایرانی دیده میشود.