وصول 94 درصدی سود سهام عدالت

وصول 94 درصدی سود سهام عدالت

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از وصل 94 درصدی سود سهام عدالت خبر داده و میزان بدهی شرکت مخابرات از بابت سود سهام عدالت را اعلام کرد.