معاون ناشران و اعضا شرکت بورس:

مجموعه‌های تولیدی در نوبت عرضه اولیه قرار می‌گیرند

به گزارش پایگاه خبری شهر بورس، مجید نوروزی، معاون ناشران و اعضا شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با مهر گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ شرکت در جلسات مختلف هیئت پذیرش مطرح شده و با پذیرش آنها در بورس تهران موافقت شده است که با احراز شرایط تعیین شده توسط هیئت پذیرش، نسبت به درج