لکما در مناقصه شرکت کرد

لکما در مناقصه شرکت کرد

بزرگ ترین شرکت تولیدی دانش بنیان کشور از حضور لکما در مناقصه اجرای خدمات مربوط به نصب و راه اندازی رک و راهرو مرکز مخابراتی شیراز خبر داد.

لکما به مجمع می رود

لکما به مجمع می رود

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما) با ثبت اطلاعیه ای در کدال از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت خبر داد.