تعهدی جدید برای لوتوس

تعهدی جدید برای لوتوس

شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) پذیره نویسی سهام شرکت توسعه کرومیت کاوندگان بنا با نماد کرومیت را بر عهده گرفت.