هیئت مدیره لطیف معرفی شد

هیئت مدیره لطیف معرفی شد

شرکت محصولات کاغذی لطیف اعضای جدید هیئت مدیره شرکت و تغییرات به وجود آمده در شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.