پراید 8 میلیون گران شد

پراید 8 میلیون گران شد

قیمت روز پراید صفر ۹۹ مدل ۱۳۱ SE به ۲۶۵ میلیون تومان رسید. پراید ۱۵۱ پلاس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب حوالی ۲۴۵ و ۲۵۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود.