دولت مانع افزایش قیمت مرغ می شود؟

دولت مانع افزایش قیمت مرغ می شود؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور گفت: طبق قانون دولت ملکف به جمع آوری مرغ مازاد است و در این ارتباط هر هزینه اضافی که ایجاد شود را باید برعهد بگیرد.

گرانی و کمبود مرغ در راه است؟

گرانی و کمبود مرغ در راه است؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی معتقد است اگر روند متضرر شدن مرغداران ادامه‌دار باشد، قیمت مرغ به شدت افزایش خواهد یافت.

علت چند نرخی بودن قیمت مرغ چیست؟

علت چند نرخی بودن قیمت مرغ چیست؟

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور ضمن اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه، علت بی نظمی در بازار مرغ و چند نرخی بودن آن در مغازه‌ها را ناشی از عدم تغییر رسمی قیمت مرغ دانست و گفت: منتظریم دولت قیمت جدید مرغ را اصلاح و اعلام کند.