قیمت لوازم خانگی افزایش می یابد؟

قیمت لوازم خانگی افزایش می یابد؟

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد درباره قیمت لوازم خانگی هنوز افزایشی نداشته‌ایم و قیمت‌های قبلی هنوز مجوز نگرفته‌اند.