افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو

افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو

شرکت قند مرودشت از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در راستای افزایش سرمایه 100 درصدی برای قمرو از محل سود انباشته خبر داد.

قمرو | نماد شرکت قند مرودشت

شرکت قند مرودشت با نماد بورسی قمرو در سال 1314 زیر مجموعه شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره‌برداری خود را آغاز کرد و در سال 1344 به بخش خصوصی منتقل شد و با نام شرکت سهامی قند مرودشت تحت شماره 258 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شیراز ثبت شد.

درباره شرکت قند مرودشت با نماد قمرو

در سال 1350، نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و تحت شماره 12930 و شناسه ملی 10100495902 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شد.

نماد قمرو

در تاریخ 22/08/1352، شرکت به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 21/04/1357 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در حال حاضر در تهران، در آدرس کاووسیه، کوچه دبیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک 35، طبقه اول و محل کارخانه آن در استان فارس، شهرستان مرودشت واقع شده است.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ