هیئت مدیره جدید قشرین معرفی شد

هیئت مدیره جدید قشرین معرفی شد

شرکت صنعتی و کشاورزی شيرين خراسان (قشرین) آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.

افشای ب قشرین چه بود؟

افشای ب قشرین چه بود؟

شرکت صنعتی و کشاورزی شيرين خراسان (قشرین) تصمیم هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.

قشرین به مجمع می رود

قشرین به مجمع می رود

شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان سهامداران شرکت را در اطلاعیه ای به مجمع عمومی فوقالعاده شرکت دعوت کرد.