قجام شفاف سازی کرد

قجام شفاف سازی کرد

شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام (قجام) در خصوص قطعه زمینی در شهرستان گرگان، پس از اعلام تصمیم نهایی دادگاه، شفاف سازی کرد.