قتربت مزایده فروش دارد

قتربت مزایده فروش دارد

شرکت قند تربت حيدريه در نظر دارد يك قطعه زمين به ابعاد 31280 متر مربع واقع در استان مازندران – شهرستان بابل را به فروش رساند.

قتربت به مجمع می رود

قتربت به مجمع می رود

شرکت قند تربت حیدریه از برگذاری مجمع عمومی فوق العاده قتربت جهت تطابق اساس نامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس خبر داد.