شرکت پتروشیمی فسا با نماد بورسی فسا (سهامی عام) با شناسه ملی 10530411380 به عنوان یک شرکت سهامی عام بر اساس مصوبه شماره 18800/37192 مورخ 1386/02/11 هیأت وزیران و مجوز شماره 69678 /121 مورخ 1388/02/21 سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز به ثبت رسیده است. در حال حاضر، شرکت پتروشیمی فسا جزء شرکتهای فرعی، شرکت سرمایه‌گذاری مهدامیدآرین می‌باشد.

نماد فسا

فعالیت اصلی این شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه، شامل احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها می‌باشد.

شرکت پتروشیمی فسا با نماد فسا

این شرکت همچنین مجاز به انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی است که مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ