کارمندان بورس باز؛ بحران جدید شهرداری تبریز!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر بورس، فریدون بابایی اقدم، در جلسه امروز شورای شهر تبریز نسبت به فعالیت کارمندان شهرداری این شهر در بورس معترض شد. عضو شورای شهر تبریز فعالیت کارمندان شهرداری در بازار سرمایه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی‌ها در شهرداری تمام امورات و وظایف خود را کنار گذاشته