سنگین ترین صفوف خرید و فروش

سنگین ترین صفوف خرید و فروش

بررسی سنگین ترین صف های خرید و فروش بورس امروز نشان می دهد که نمادهای کوچک همانند روزهای گذشته وضعیت بهتری نسبت به بزرگان بازار دارند.