دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در گفت‌وگو با شهر بورس:

تحلیل وضعیت مسکن در کشور پس از انتخابات/ قول کاهش قیمت نمی‌دهیم

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با شهر بورس، با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته، بزرگترین تورم و سونامی قیمت را در بخش مسکن شاهد بودیم، اظهار داشت: طی هشت سال گذشته کمترین برنامه و سیاست گذاری در حوزه مسکن را شاهد بودیم؛ به طوری‌ که در اثر سقوط پایه پولی و بی ثباتی اقتصادی،

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان

فرشید پورحاجت

فرشید پورحاجت